Tag Archives: Gleich Zi Libertia

เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ โดน Hack

มีรายงานแจ้งเข้ามาว่าเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการถูกกลุ่มที่มีชื่อว่า Gleich Zi Libertia ทำการ Hack เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริเวณแบนเนอร์ภายในหน้าเว็บไซต์ใหม่

Posted in News | Tagged , , , , | Leave a comment