คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2555

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2555

นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ทำการมอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2555 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ดังนี้ครับ

วันเด็กแห่งชาติในปี 2555 จะตรงกับวันที่ 14 ม.ค. 2555 ซึ่งคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2555 คือ “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี”

ปล,รู้สึกปีนี้คำขวัญวันเด็กมาเร็วแห๊ะ 😀

Comments

This entry was posted in News and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *