Samsung เตรียมฟ้องระงับการขาย iPhone 4S ในฝรั่งเศสและอิตาลี

samsung ฟ้อง apple

หลังจากที่เป็นข่าวฟ้องกันไปฟ้องกันมา ระหว่าง Samsung และ Apple วันนี้ ทาง Samsung ได้เปิดเผยออกมาว่าเตรียมยื่นเรื่องต่อศาล ในการระงับการขาย iPhone 4S แล้ว

ซึ่งประเทศที่ทาง Samsung เตรียมฟ้องระงับการขาย iPhone 4S ในช่วงแรกนั้น คือ ฝรั่งเศสและอิตาลี เนื้อหาที่ยื่นฟ้องก็ในกรณีเดิมๆ คือการละเมิดสิทธิบัตร โดยจะขอให้ศาลระงับการจำหน่าย iPhone 4S ในฝรั่งเศสและอิตาลี และอาจยังรวมไปถึงประเทศอื่นๆในอนาคต

การฟ้องร้องระหว่าง Samsung และ Apple มีออกมาเรื่อยๆ ซึ่งถ้านับรวมแล้วก็กว่า 20กรณีกันเลยทีเดียว ก็ต้องมาดูกันต่อไปครับ ว่าศึกครั้งนี้จะยาวนานกันแค่ไหน ใครจะแพ้หรือชนะอย่างไร

แหล่งที่มา : http://www.reuters.com/article/2011/10/05/samsung-apple-idUSL3E7L50SB20111005

Comments

This entry was posted in Technology and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *