ผู้ใช้ iPhone4 ส่วนใหญ่ เข้าใจผิดเกี่ยวกับ 4G

iphone4

จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้ iPhone 4 ส่วนใหญ่ มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบ 4G ซึ่งไม่แค่บ้านเราเท่านั้นที่เข้าใจผิด แม้แต่ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เกือบครึ่ง ก็มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่อง 4G นี้เหมือนกัน

จ่ากการสำรวจของเว็บไซต์ retrevo ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายอุปกรณ์ไอทีทั้งหลาย ได้ออกแบบสำรวจในเรื่องคสามเข้าใจในเทคโนโลยี 4G ของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นต่างๆนั้น ผลที่ออกมาปรากฏว่าผู้ที่ใช้ iPhone 4 เข้าใจผิดมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มากกว่า 34% เข้าใจว่าเจ้า iphone4 เครื่องโปรดของพวกเค้านั้น รองรับเทคโนโลยี 4G อยู่แล้ว 🙂

ถัดลงมาก็จะเป็นระบบปฏิบัติการอย่าง Android ที่เข้าใจผิดประมาณ 29% และ Blackberry เข้าใจผิด 24% ซึ่งที่ผู้ใช้ iPhone 4 เข้าใจผิดมากที่สุด น่าจะเป็นเพราะว่า เข้าใจความหมายของเลข 4 ใน iPhone 4 ว่ามาจาก 4G เหมือนในกรณีของ iPhone 3G นั่นเอง และในขณะนี้ ทาง Apple เองก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ ที่รองรับมาตรฐาน 4G ออกมาเลยนะครับ 🙂

Comments

This entry was posted in Technology and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *