เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ โดน Hack

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการโดน hack

มีรายงานแจ้งเข้ามาว่าเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการถูกกลุ่มที่มีชื่อว่า Gleich Zi Libertia ทำการ Hack เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริเวณแบนเนอร์ภายในหน้าเว็บไซต์ใหม่

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th) ได้ถูกกลุ่ม(หรืออาจจะเป็นแค่คนๆเดียว) ที่มีชื่อว่า Gleich Zi Libertia ทำการ Hack เข้าไปเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบริเวณแบนเนอร์ด้านบนของหน้าเพจ โดยมีข้อความดังนี้

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการโดน hack

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการโดน hack

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการโดน hack

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการโดน hack

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการโดน hack

จนทางกระทรวงศึกษาธิการได้เอาเว็บไซต์ลง

เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการโดน hack

ตามคาดว่ากลุ่มที่เข้าไปทำการ Hack นั้นน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่พอใจในระบบการศึกษาของไทย จึงได้ทำการครั้งนี้ขึ้น

Comments

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *